SK

SZCH OV Poprad

Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad

VyužiteVyužite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.

Menu :

 Sponzoring :

Pokiaľ máte záujem sponzorovať náš oblastný výbor ktorý pravidelne organizuje svoje výstavy tak napíšte.OV - POPRAD

Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor Poprad Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor Poprad
 
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14
058 01 Poprad
 
Úradné hodiny :
V prípade potreby nás kontaktujte
emailom, alebo telefonicky.

 

SZCH

Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor Poprad

Na stránke - Zloženie OV Poprad - Nájdete nový menný zoznam OV SZCH v Poprade funkčné obdobie r. 2010-2013